Sändningsinformation
Sändningsnummer:  
Ungefärligt avsändningsdatum: 2017-11-24 Visa Kalender
Avsändande ort:
Mottagande ort:
Antal Kolli:
Vikt kg:
Anmälare
Anmälningsdatum: 2017-11-24
Anmälare:
Namn:
Telefon:
E-mail:
Typ av reklamation: Förluster skall alltid anmälas via vår kundservice, tel:0771-345 345, val 1;1
Skada
Antal Kolli:  
Vikt kg:
Varuslag:
Typ av skada:
Mottagningsdatum: Visa Kalender
Ytteremballage:
Inneremballage:
Förväntad skadekostnad i SEK:
Godsbeskrivning/Skadebeskrivning:
Bifoga filer
Filer:
 Förhandsgranska